Kosten

Als je nog recht op vergoeding hebt vanuit de basisverzekering of vanuit een aanvullende verzekering, wordt de factuur rechtstreeks gedeclacreerd bij jouw zorgverzekeraar. Hiervan ontvang je dus zelf geen factuur. Het wel/niet kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar is afhankelijk of er wel/geen contract afgesloten is met jouw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie de blog over contractvrij werken†https://www.peacenfood.nl/contractvrij-werken/

Als je geen recht (meer) hebt op vergoeding of maar gedeeltelijk, dan ontvang je van mij een factuur en dien je het openstaand bedrag aan mij te betalen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden (bijvoorbeeld bij recht op gedeeltelijke vergoeding) kun je de factuur zelf nog indienen bij de zorgverzekeraar.

Hieronder staan de tarieven die gelden als er geen vergoeding (meer) is vanuit de zorgverzekering voor de behandeling. De kosten bestaan bij een intake uit directe en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd die jij daadwerkelijk bij mij hebt doorgebracht in de spreekkamer. Indirecte tijd is de tijd die ik besteed heb voor jou aan administratie (o.a. het uitwerken van het behandeladvies).

Tarieven 2019

Soort consult

Duur in minuten

Prijs

Intake

90 (60 directe tijd, 30 indirecte tijd)

90,-

Vervolgconsult

15

17,-

Vervolgconsult

30

34,-

Vervolgconsult

45

51,-

Telefonisch/skype consult

15

17,-

Telefonisch/skype consult

30

34,-

Regelen drinkvoeding

15

17,-

Huisbezoek

90†(60 directe tijd, 30 indirecte tijd)

90,-

Huisbezoek uittoeslag

25,-