Tarieven

Vanuit de basisverzekering heb je in 2023 recht op 3 behandeluren (=180 minuten). Helaas valt een dieetbehandeling wel onder het eigen risico (vanaf 18 jaar). Dus als deze nog niet opgemaakt is, krijg je alsnog wel een factuur van jouw zorgverzekeraar. Vanuit een aanvullende verzekering heb je soms nog recht op extra behandeluren. Dit kun je vinden in jouw zorgpolis.  

Als je nog recht hebt op vergoeding vanuit de basisverzekering of vanuit een aanvullende verzekering, wordt de factuur rechtstreeks gedeclacreerd bij jouw zorgverzekeraar. Hiervan ontvang je dus zelf geen factuur. 


Als je geen recht (meer) hebt op vergoeding of maar gedeeltelijk, dan ontvang je van mij een factuur en dien je het openstaand bedrag aan mij te betalen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden (bijvoorbeeld bij recht op gedeeltelijke vergoeding) kun je de factuur zelf nog indienen bij de zorgverzekeraar.

Hieronder staan de tarieven die gelden als er geen vergoeding (meer) is vanuit de zorgverzekering voor de behandeling. De kosten bestaan bij een intake uit directe en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd die jij daadwerkelijk bij mij hebt doorgebracht in de spreekkamer. Indirecte tijd is de tijd die ik besteed heb voor jou aan administratie (o.a. het uitwerken van het behandeladvies, overleg met een huisarts, bestellen van medische voeding o.i.d).

Tarieven 2023

 

 

Aantal minuten

Prijs

 

Intake

 

Dieetadvies/overleg

 

60 

 

30 

 

80,-

 

40,-

 

Vervolgconsult

 

 

 

30

 

40,-

 Vervolgconsult

 

 

 45

 

 60,-

 

 

Telefonisch/videoconsult

 

 

 

15

 

20,-

 Telefonisch/videoconsult

 

 

 

 30

 40,-

 

Regelen drinkvoeding

 

 

 

15

 

20,-

 

Huisbezoek

 

 

60 

 

 

 

80,-

 

 

 

Huisbezoek uittoeslag

 

 

 

 

34,-