Kosten

Vanuit de basisverzekering heb je recht op 3 behandeluren (=180 minuten). Helaas valt een dieetbehandeling wel onder het eigen risico (vanaf 18 jaar). Dus als deze nog niet opgemaakt is, krijg je alsnog wel een factuur van jouw zorgverzekeraar. Vanuit een aanvullende verzekering heb je soms nog recht op extra behandeluren. Om hoeveel uren dit gaat, kun je zien in de zorgpolis. 

Als je nog recht hebt op vergoeding vanuit de basisverzekering of vanuit een aanvullende verzekering, wordt de factuur rechtstreeks gedeclacreerd bij jouw zorgverzekeraar. Hiervan ontvang je dus zelf geen factuur. Het wel of niet rechtstreeks kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar is afhankelijk of er wel/geen contract afgesloten is met jouw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie deze link: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dietist/peace-n-food en check het zelf ook even bij jouw zorgverzekeraar (het is namelijk ook weer afhankelijk van de soort zorgpolis). 


Als je geen recht (meer) hebt op vergoeding of maar gedeeltelijk, dan ontvang je van mij een factuur en dien je het openstaand bedrag aan mij te betalen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden (bijvoorbeeld bij recht op gedeeltelijke vergoeding) kun je de factuur zelf nog indienen bij de zorgverzekeraar.

Hieronder staan de tarieven die gelden als er geen vergoeding (meer) is vanuit de zorgverzekering voor de behandeling. De kosten bestaan bij een intake uit directe en indirecte tijd. De directe tijd is de tijd die jij daadwerkelijk bij mij hebt doorgebracht in de spreekkamer. Indirecte tijd is de tijd die ik besteed heb voor jou aan administratie (o.a. het uitwerken van het behandeladvies, overleg met een huisarts o.i.d).

Tarieven 2020

 

Soort consult

Duur in minuten

Prijs

Intake

90 (60 directe tijd, 30 indirecte tijd)

90,-

Vervolgconsult

 

15

15,-

Vervolgconsult

 

30

30,-

Vervolgconsult

 

45

45,-

Telefonisch/skype consult

 

15

15,-

Telefonisch/skype consult

 

30

30,-

Regelen drinkvoeding

 

15

15,-

Huisbezoek

 

90 (60 directe tijd, 30 indirecte tijd)

90,-

Huisbezoek uittoeslag

 

 

25,-